Värderar och auktionerar
VAKab underlättar förfarandet när ett företag startar, lägger ner eller byter konstellation. De besiktigar och värderar alla sorters lös egendom från enstaka inventarier och maskiner till omfattande varulager och hela företag.
Till deras vanligaste åtaganden hör värderingar av industri- och produktionsanläggningar, grafiska utrustningar, transportskador samt fordon och varulager. Ett företag som står på gränsen till konkurs kan med fördel anlita VAKab.
- Vi har lång och bred erfarenhet så vi kan se fallgroparna och hjälpa till med åtgärder, säger Frank.

Konkurser kan vara känsliga och tack vare ett brett kontaktnät åtar sig VAKab även att ta hand om låsbyten och bevakning. De utför också formella bouppteckningar, tar hand om bokföring samt försäljning och förmedling av egendom genom auktion eller under hand.
- Försäljningen utgår från avtal och värderingar där du som uppdragsgivare kan känna dig tryggt förvissad om att uppnå rätt prisnivå, säger Carl Liljeros, förordnad värderingsman som äger VAKab tillsammans med Frank Gausland, förordnad värderingsman.


VAKab

Bransch:
Auktioner

Telefon: 031-171700


Email:
info@vakab.se

Hemsida:
www.netauktion.se

Adress:
VAKab
Frihamnen E
41707 Göteborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN